Return to flip book view

FENROY Warmtepomp Prijslijst & Brochure 2024

Page 1

Page 2

€2400 subsidie Bespaar tot wel 75%op je energierekening Milieuvriendelijkverwarmen€2700 subsidie Bespaar tot wel 75%op je energierekening Milieuvriendelijkverwarmen

Page 3

De cv-ketel dient binnen 1 meter van de warmtepomp te hangen.Er dient ruimte naast de cv-ketel vrij te zijn voor de HybridewarmtepompBinnen 3 meter dient een geaard stopcontact aanwezig te zijnU bent zelf aanwezig wanneer de warmtepomp geleverd wordtMaximale afstand binnen- en buitendeel van de warmtepomp is5 meter (daarboven wordt er een meerprijs € 40,00 per metergehanteerd)Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgeverFenroy klimaattechniek is niet verantwoordelijk voor heteventuele koelen met de warmtepomp installatie. Wat is inbegrepen in deze prijs:Montage van de nieuwe warmtepompAlle benodigde koppelingen en leidingwerk binnen 5 meter, incl.montageInregelen en afstellen nieuwe warmtepomp1 Jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk warmtepompen onverminderd van de wettelijke rechten)Afhankelijk van de situatie een wandbeugel ofopstelbalkjes/warmtepompsteunen. Niet inbegrepen:Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamhedenGaten boren door betonDakleer brandenAanpassen bestaande regeltechniek of kleppen. Eventuele meerprijs:Gaten boren door beton € 150,00 per gatMeer dan 5 meter leidingwerk €40,00 per m1Indien de rookgasafvoer ouder is dan 5 jaar verzoeken wij dit aanons door te geven, volgens de Rogafa (richtlijnen rookgas NL) ishet namelijk verplicht om vanaf 5 jaar of ouder hetrookgaskanaal volledig te vervangen.

Page 4

Product databladRemehaElga AceOntdek de compactehybride warmtepomp.Ketel frontaalElga Ace: de oplossingvoor nu en in de toekomst.

Page 5

DuurzaamToekomstbestendigEenvoud.De Remeha Elga Ace warmtepomp is dé nieuwe norm in warmtepompen. Eenslimme modulerende warmtepomp die samenwerkt met ieder merk cv-ketel.De hybride Elga Ace warmtepomp is een haalbare, betaalbare en realistische(eerste) stap op weg naar verduurzaming van woningen. Naast verwarmen kande Elga Ace de woning ook koelen. Product databladPraktische combinatie De Elga Ace is een lucht/water warmtepomp met een binnen- en buitenunit, waardoor eengecombineerde installatie ontstaat. Bij zo'n installatie verwarmt de warmtepomp de woninggrotendeels. De cv-ketel voorziet in het warme tapwater en eventuele bijverwarming bij lagebuitentemperaturen. Deze combinatie maakt dat de Elga Ace toepasbaar is in vrijwel iederwoningtype. De kleine binnenunit wordt naast de cv-ketel geplaatst. De hoogrendement buitenunitmoet op maximaal 20 meter (4 kW) en 30 meter (6 kW) van de binnenunit geplaatst worden.OpenTherm Als enige in de markt stuurt de Elga Ace metOpenTherm aan, waardoor de cv-ketel nooit meerwarmte produceert dan nodig is. Resultaat: eenoptimale samenwerking tussen de cv-ketel en dehybride warmtepomp.Investeren in een nieuwe cv-ketel hoeft pasals deze afgeschreven is. Hiermee is de ElgaAce een mooie eerste stap in verduurzaming.Installatiegemak De Elga Ace kan in één dag geïnstalleerd worden en is geschikt voor vrijwel iedere woning. Een grootvoordeel is dat bouwkundige aanpassingen tot eenminimum beperkt blijven. Eén muur doorvoer voorde twee koudemiddelleidingen en voedingskabelvolstaat.Op onze website remeha.nl kunt u zien hoe de ElgaAce geïnstalleerd wordt.2

Page 6

Elga AceCompactehybridewarmtepomp.Watlevert hetop?Ken er één, ken alleAce-toestellen.Zekerheid van kwaliteit.eSmart InsideeSmart Inside staat voor de brede range aandigitale mogelijkheden die Remeha biedten de komende jaren gaat bieden om haartoestellen slimmer en daarmee zuinigerte maken. Dit biedt je de mogelijkheid omefficiënter te werken en daarmee kosten tebesparen.Het eSmart Inside controls platform vanRemeha maakt het allemaal nét evenmakkelijker. Door een slimme opbouw vanhet platform is het besturingsplatform inieder Ace-toestel hetzelfde. Zo kies je vooreen efficiënte werkwijze en plug & playinstallatie.Tijdwinst bij inbedrijfstellingen onderhoud.KostenbesparingDe Elga Ace levert in een Nederlands klimaat 50% tot85% besparing op het voor verwarming gebruikte gas.Bereken direct de besparing met een hybridewarmtepomp op remeha.nl/besparen. U kunt hier tevens direct een offerte aanvragen van eeninstallateur bij u in de buurt.Elga Ace 3

Page 7

Wat leverthet op? WinstpuntenRemehaElga Ace. Product datablad Besparing op energiekosten (of warmte tegen de laagste energiekosten) Duurzame investering met gegarandeerde CO2-reductie Aantrekkelijke terugverdientijd Maximaal wooncomfort Neemt weinig ruimte in door het compacte formaat Waardevermeerdering van de woning ten gevolge van labelsprong door toepassing warmtepomp Te gebruiken in combinatie met ieder merk cv-ketel Optimale samenwerking tussen cv-ketel en hybride warmtepomp Lage investering door gebruik naast de bestaande cv-ketel Hoge besparing op gaskosten Verwarmen en koelen Minimale bouwkundige aanpassingen vereist Installatie in 1 dag zonder ingrijpende verbouwing Optimale regeling van cv-ketel en hybride warmtepomp ISDE subsidiePrijslijst, technische manuals enhandleidingen zijn te downloaden opremeha.nl/elga-ace4

Page 8

Optimale samenwerkingKrachtige combinatie.Werking De buitenunit van de Elga Ace onttrekt dewarmte uit de buitenlucht en zet deze om in bruikbare warmte voor de woning. Decompacte binnenunit voegt deze warmte toe aan het water van de cv-installatie. Op deze wijze kan het water tot maximaal 50 ˚Cverwarmd worden.Koelfunctie De behoefte om te kunnen koelen in dezomerperiodes neemt steeds meer toe. Met eenminimum aan energie is de Elga Ace in staat omde temperatuur in de woning een aantal gradenomlaag te brengen. Door het plaatsen vanventilatorconvectoren met een condensafvoer of het gebruik van vloerverwarming wordt dekoelcapaciteit van de Elga Ace optimaal benut. Slimme thermostaatDoor de slimme regeling van de RemehaeTwist is de Elga Ace zo in te stellen dat dezede energiebron aanspreekt die zorgt voor delaagste energiekosten.De eTwist is een volledig programmeerbareklokthermostaat, eenvoudig in te stellen ente bedienen, en verzorgt de beste werking encomfort met de Elga Ace. Zo is de gebruiker altijd verzekerd van voldoende warmte tegen de laagste energiekosten.De Elga Ace warmtepomp werkt overigensook met andere fabricaten kamerthermostaten,waarbij de mogelijkheden en werkingechter veelal beperkter zijn. De kracht van de combinatie De combinatie van de warmtepomp en de cv-ketel zorgt onder alle omstandigheden voor het hoogste rendement. Op momenten dat de warmtelevering van de warmtepomp niet toereikend is, genereert de cv-ketel extra capaciteit. Bij lage buiten temperaturen is het rendement van de warmtepomp minder goed dan van de cv-ketel. De warmtepomp schakelt dan uit en de cv-ketel neemt de verwarmingsfunctie over.De Elga Ace in de praktijkDe Elga Ace staat standaard in verbinding met de kamerthermostaat. De warmtepomp neemt de hoofdfunctie van de cv-ketel over en bepaalt op basis van warmte- of koudebehoefte of de warmtepomp ingeschakeld wordt of de cv-ketel. Zodra de buitentemperatuur te laag wordt, springt de cv-ketel bij. Als het rendement van de Elga Ace door vorst sterk terugloopt, schakelt de Elga Ace zichzelf uit en neemt de cv-ketel de verwarmingsfunctie volledig over.Wilt u meer weten over onze producten?Kijk dan op remeha.nl voor alle ontwikkelingenop het gebied van duurzame energiesystemen,subsidies en vernieuwingen.Elga Ace De Remeha eTwist/eTwist RF wifiklokthermostaatis via een handigeapp te bedienen.5

Page 9

Product databladZekerheid met ondersteuningvan Remeha: Smart Start AppOm het installeren van hybridewarmtepompen zo eenvoudig mogelijk temaken ondersteunt Remeha in iedere fase.Zo adviseren we over het juiste systeem,helpen we indien gewenst bij deinbedrijfstelling én is de Elga Ace eenvoudigte installeren met de Smart Start App.Deze unieke applicatie helpt stap voorstap met het hele installatieproces.TNO heeft een rekentool voor de toepassingvan hybride warmtepompen ontwikkeld.Op onze website remeha.nl vindt u debesparingsberekening die u nodig heeftvoor de EPG- of uw energielabelbepaling.De Elga Ace heeft een energielabel A++ enkan een verbetering van 1 of 2 labelstappenvan de woning opleveren.Connectiviteit.Verbetering vanhetenergielabel.6

Page 10

Financiëlevoordelen.SubsidiesNederland kent verschillende subsidiesvoor duurzame investeringen. Ook bij aankoop van een Elga Ace kom jeaanmerking voor overheidssubsidie: deISDE subsidie. Kijk voor meer informatieop de site van rvo.nl. Daarnaast gevenindividuele gemeentes subsidies aan huninwoners om woningen energiezuiniger temaken, bijvoorbeeld voor isolatie. Bekijkde mogelijkheden die je gemeente biedtop energiesubsidiewijzer.nl.BespaartoolBereken de mogelijke besparing met debesparingstool.Ga naar remeha.nl/besparenElga Ace 7

Page 11

Storings-melder. Product databladBeheer op AfstandHet is mogelijk de Elga Ace uit te breiden met een communicatiemodule die ingeval van storing een automatisch gegeneerde mail stuurt naar de installateur.De mail bevat de foutcode en de locatie van de Elga Ace. De voordelenDoordat de foutcode bekend is kan je het storingsbezoek van te vorenvoorbereiden. Wat is de storing, hoe is deze op te lossen, welk materiaal is ereventueel nodig, welke monteur kan het beste worden ingepland? Dit bespaarttijd tijdens het bezoek. Daarnaast kan je tijdig reageren op een storing zodatonnodig gasverbruik door verwarmen met de cv-ketel wordt voorkomen. Een mooie extra service richting jouw klant.Meer weten?www.remeha.nl/elga-ace.8

Page 12

MW-1001712-5230V~50Hz230V~50HzAFKBIEGHA1A2A3A4 B1 B2B3 B4MW-6000936-3230V~50Hz230V~50HzAFKBCDJEGHIA1A2A3A4 B1 B2 B3B4Componenten:A Ketelback-upB BinnenunitC ThermostaatD AntenneE BuitentemperatuursensorF AansluitklemmenstrookG AansluitklemmenstrookH BuitenunitI400 µm-filter met afsluitkraanJ BuffervatKTerugslagklep (alleen voor ketels waar de driewegklep in ruststand standaard in CV-stand staat)Hydraulische verbindingen:A1Sanitair warm waterA2Sanitair koud waterA3 KetelverwarmingsaanvoerA4 KetelverwarmingsretourB1Aanvoer van binnenunit naar back-upketelB2Retour van binnenunit vanaf bijverwarmingsketelB3Aanvoer naar binnenunit vanuit de CV-installatieB4Aanvoer van binnenunit naar CV-installatieTechnische gegevens.DCSysteem met terugslagklep en buffervatVerwarmings-/koelsysteem met voldoende stroming en volumeElga Ace 9

Page 13

Technische gegevens.4 kW6 kWBovenaanzichtBovenaanzichtZijaanzichtZijaanzicht VooraanzichtVooraanzicht22414081113167813393441486026860637386847492672154367821122214516188886055202030293063163203303553Ø6Ø6Ø6x8Ø6x85438385450363650Ø11Ø11Ø11x14Ø11x14Ø6Ø6Ø6Ø630292020Ø25Ø2560060023323388882652742726290328.529931 14334231 132351483528780799849883257244226922692525112323232355063088483528939213713754541 Uitgang voor voedingskabels (buitenunit)2 Uitgang voor voedingskabels (binnenunit)3 Aansluiting voor koudemiddel - gasleiding • Ø aansluiting voor Elga Ace H4KW: 3/8" • Ø aansluiting voor Elga Ace H6KW: 1/2"4 Aansluiting voor koudemiddel - vloeistofleiding: Ø van de aansluiting 1/4"5 Uitlaat van binnenunit naar retour bijverwarmingsketel, Ø 226 Inlaat van binnenunit vanaf aanvoer bijverwarmingsketel, Ø 22 7Retour verwarmingscircuit, Ø 228 Aanvoer verwarmingscircuit, Ø 221 Aftapopening2 Aansluiting voor koudemiddel - vloeistofleiding 3Aansluiting voor koudemiddel - gasleiding 10 Product datablad

Page 14

Bekabeling binnenunitTypeEnergieklasse voor ruimteverwarmingGeluidsdruk binnendeel dB(A) 1)Geluidsdruk buitendeel dB(A) 2)Gegevens warmtepompVerwarmingsvermogen bij +7 ˚C/+ 35 ˚C 3)COP bij +7 ˚C/+ 35 ˚C 3)Opgenomen elektrisch vermogen 3)Nominaal waterdebiet (∆T = 5K) 3)Verwarmingsvermogen bij +2˚C/+ 35 ˚CCOP bij +2 ˚C/+ 35 ˚COpgenomen elektrisch vermogen Koelvermogen bij +35 ˚C/+ 18 ˚C 4)Opgenomen elektrisch vermogen 4)Max. voorgevulde lengte (zonder navulling)Koeltechnische aansluitingenKoudemiddel R32Gewicht leeg buitenunitGewicht leeg binnenunitElektrische voedingBekabeling bus (buitenunit-binnenunit)Bekabeling buitenunit (maximale zekering, type C)kWkWem3/U kWkWekWkWemduims kgkgkgkgVmm2mm2(A)mm2(A)4 kW533Gx1,56,954 kW4,144,500920,722,783,340,833,970,9171/4 - 3/80,4753917,515,5A++372304Gx1,54Gx1,5166 kW573Gx1,513,746 kW6,144,541,351,064,433,441,294,691,15101/4 - 1/20,984518,516,51) 2)3)4) Geluidsdruk (Lp) uitgestraald door binnendeel - Test uitgevoerd overeenkomstig norm NF EN 12102, temperatuurcondities: lucht 7 °C, water 55 °C, op 1 meter afstand.Geluidsdruk (Lp) uitgestraald door buitendeel - Test uitgevoerd overeenkomstig norm NF EN 12102, temperatuurcondities: lucht 7 °C, water 35 °C, op 5 meter afstandvrije veld. Verwarmingsmodus: buitenluchttemperatuur +7 °C, watertemperatuur bij uitgang +35 °C. Prestaties conform EN 14511-2.Koelvermogen: buitenluchttemperatuur +35 °C, watertemperatuur bij uitgang +18 °C. Prestaties conform EN 14511-2.Technische gegevens.Energie-efficiëntieklasse rangeElga Ace 11

Page 15

77768893 - 23022022 Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.Over RemehaRemeha is één van de toonaangevendemerken binnen de BDR Thermea Group.De beproefde technologie van de Elgaaangevuld met de bijna honderdjarigekennis en ervaring in het ontwikkelenvan cv-ketels en warmtepompen leiddetot de nieuwe norm in hybride warmte-pompen: de Elga Ace.Remeha B.V.Marchantstraat 557332 AZ ApeldoornP.O. Box 327300 AA Apeldoorn T +31 (0)55 549 6969E info@remeha.nlremeha.nl